ENG | TH

WELCOME TO F.Ver HEALTH (Thailand) CO.,LTD.
บริษัท เอฟเวอร์ เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เเละ เครื่องสำอาง
WElCOME TO F.Ver HEALTH (Thailand) CO.,LTD.
บริษัท เอฟเวอร์ เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เเละ เครื่องสำอาง

ฮาลาล..เครื่องหมายนี้คืออะไร ?

featured image

ฮาลาล..เครื่องหมายนี้คืออะไร ?

“ฮาลาล” เป็นคำมาจากภาษาอารบิก หมายความว่า การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา ดังนั้น เราจึงอาจกล่าวได้ว่า “อาหาร ฮาลาล ” คือ อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัตินั่นเอง เป็นการรับประกันว่า ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหารได้ หรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้โดยสนิทใจ เราสามารถสังเกตผลิตภัณฑ์ว่าเป็น “ฮาลาล” หรือไม่นั้น ได้จากการประทับตรา “ฮาลาล” ที่ข้างบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นสำคัญ

"อาหารฮาลาล (Halal Food) หมายถึง อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้"
“เครื่องหมายฮาลาล” คือเครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่าง ๆ ได้อนุญาติให้ผู้ประกอบการทำการประทับ หรือแสดงลงบนสลาก หรือผลิตภัณฑ์ หรือกิจการใด ๆ โดยใช้สัญลักษณ์ที่เรียกว่า “ฮาลาล” ซึ่งเขียนเป็นภาษาอาหรับว่าภายในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หลังกรอบเป็นลายเส้นแนวตั้ง ใต้กรอบภายในเส้นขนานมีคำว่า “สนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย”และข้างล่างถัดมาจะมีหมายเลขผลิตภัณฑ์ 12 หลัก โดยเครื่องหมายดังกล่าวนี้ จะออกให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ฮาลาล หรือเนื้อสัตว์ฮาลาลที่นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น

 

คุณสามารถเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าได้เพียง
ลงทุนหลักแสน กำไรหลักล้าน

ที่ตั้งบริษัท : 50/36-38 ถ.เทศบาล 8 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000