ENG | TH

WELCOME TO F.Ver HEALTH (Thailand) CO.,LTD.
บริษัท เอฟเวอร์ เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เเละ เครื่องสำอาง
WElCOME TO F.Ver HEALTH (Thailand) CO.,LTD.
บริษัท เอฟเวอร์ เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เเละ เครื่องสำอาง

วิธีสังเกตโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ได้รับมาตรฐาน

featured image

"เครื่องหมายรับรองมาตราฐาน" ประโยชน์ของผู้ผลิต ความมั่นใจของผู้บริโภค

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานไม่ได้มีไว้แปะประกอบบรรจุภัณฑ์ลอยๆ หรือพิมพ์มาติดบริเวณร้านค้าให้ดูน่าเกรงขาม หากจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่จะต้องการปรับตัวพัฒนาคุณภาพของอาหาร และผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลที่กำหนดโดยองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นตลาดภายในหรือต่างประเทศ การันตีได้ด้วยเครื่องหมายรับรองจากหลายสถาบัน

เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ก็ยังสร้างความมั่นใจในการเลือกบริโภคอาหารหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ได้ช่วยเพิ่มคุณค่าทางด้านจิตใจเมื่ออาหารหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้รับการรับรองจากองค์กรเพื่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม

1.ใบอนุญาตสถานที่ได้รับเลขสารบบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เครื่องหมายอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นองค์กรที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหาร ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง) โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย โดยหากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เครื่องหมายอาหารและยาจะรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีภาชนะปิดบรรจุสนิท

 

2.“เครื่องหมาย GMP  เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติและพิสูจน์แล้วจากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลก ว่าสามารถทําให้อาหารเกิดความปลอดภัย เป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค โดยอาศัยหลายปัจจัยที่เชื่อมโยง สัมพันธ์กัน ดังนั้นหากยิ่งสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดได้ทั้งหมด ก็จะทําให้อาหารมีคุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัยมากที่สุด

 

3. “เครื่องหมายฮาลาล” คือเครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่าง ๆ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการทำการประทับ หรือแสดงลงบนสลาก หรือผลิตภัณฑ์ หรือกิจการใด ๆ โดยใช้สัญญลักษณ์ที่เรียกว่า “ฮาลาล” ซึ่งเขียนเป็นภาษาอาหรับว่าภายในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หลังกรอบเป็นลายเส้นแนวตั้ง ใต้กรอบภายในเส้นขนานมีคำว่า “สนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” โดยเครื่องหมายดังกล่าวนี้ จะออกให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และหรือเนื้อสัตว์ฮาลาลที่นำเข้าจากต่างประเทศ 

 

4. “เครื่องหมายGMP Codex

ประโยชน์ของการรับรองระบบ GMP Codex

  1. ลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนของอาหาร การเรียกสินค้าคืนกลับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย
  2. เป็นระบบที่เปลี่ยนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เป็นระบบการป้องกันปัญหาตามหลักการ ประกันคุณภาพ
  3. ระบบ GMP เป็นระบบที่สามารถใช้ควบคุมอันตรายจากจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สิ้นเปลือง
  4. ช่วยป้องกันการสูญเสีย จากการที่ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื้อน หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
  5. แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยพื้นฐานของอาหาร
  6. เพื่อสร้างความพร้อมของระบบสู่การรับรอง HACCP
  7. สร้างความเชื่อมั่นและสร้างความแตกต่าง ในการแข่งขันในตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ

 

5.“เครื่องหมาย HACCP “  ระบบการ จัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย ซึงใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที ปราศจากอันตรายจากเชื&อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิงแปลกปลอมต่าง ๆ โดยถือเป็น มาตรฐานสากลตามข้อกําหนดของคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/ WHO (Codex Alimentarius Commission) ทีประเทศต่าง ๆ สามารถนําแนวทางไปประยุกต์ใช้เพือ สร้างความมันใจในอุตสาหกรรมอาหารทั&งโดยผู้ผลิตและผู้บริโบค 

 

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เอฟเวอร์ เฮลธ์ ได้รับเครื่องหมายทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วครับ

คุณสามารถเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าได้เพียง
ลงทุนหลักแสน กำไรหลักล้าน

ที่ตั้งบริษัท : 50/36-38 ถ.เทศบาล 8 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000